เข้าร่วมประชุม จัดงาน "ฤดูหนาว และของดีชาววัง" ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุม จัดงาน "ฤดูหนาว และของดีชาววัง" ประจำปี 2561 

ร่วมประชุมจัดงาน "ฤดูหนาว และของดีชาววัง" ปี 2561


วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายรังสันต์ ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง สำนักงานประมงอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดงาน “งานฤดูหนาว และของดีชาววัง” ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2561 มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานออกร้านของดีชาววังสะพุง ผลผลิตทางการประมง, OTOP ของแต่ละตำบล มาวางจำหน่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    335   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   332  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    238  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  175  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  130  โครงการเกษตรอินทรีย์   112  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  110  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  108  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   102  เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อน...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ