เข้าร่วมประชุม จัดงาน "ฤดูหนาว และของดีชาววัง" ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุม จัดงาน "ฤดูหนาว และของดีชาววัง" ประจำปี 2561 

ร่วมประชุมจัดงาน "ฤดูหนาว และของดีชาววัง" ปี 2561


วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายรังสันต์ ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง สำนักงานประมงอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดงาน “งานฤดูหนาว และของดีชาววัง” ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2561 มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานออกร้านของดีชาววังสะพุง ผลผลิตทางการประมง, OTOP ของแต่ละตำบล มาวางจำหน่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   66  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   50  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ