โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 

โครงการเพิ่่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ 15 ตุลาคม 2561


วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ออกติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 ในพื้นที่ บ้านห้วยไค้ ตำบลโคกใหญ่, บ้านห้วยผุก, บ้านปากยาง ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พบเกษตรกรผู้เลี้ยงกบในกระชังบก ปลาหมอในบ่อพลาสติก ปลาดุกในบ่อพลาสติก ครบทั้ง 3 เมนู ด้านการประมง และเจ้าพนักงานประมงให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเป็นแนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ