โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ 10 ตุลาคม...


วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน ครั้งที่ 1" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำแคม หมู่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และนำพันธุ์ปลากินพืชรวมจำนวน 50,000 ตัว มอบให้แก่ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมทั้งแจกหนังสือ และให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ชาวบ้าน บ้านน้ำแคม โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ