ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2561 

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 ประจำเด...


วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายชาตรี  ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (ลานวังกวาง) พร้อมร่วมพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง 1 ตุลาคม 2561 และรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางปฏิบัติในการศึกษา เส้นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ