หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เข้าติดตาม 15 มิ.ย. 61


วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ เข้าติดตามสรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน พร้อมทั้งเข้าติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านซำบาง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ