โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนภูหลวงวิทยา

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 7


18 เม.ย. 61 จังหวัดเลยได้ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับหน่วยกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ รร.ภูหลวงวิทยา ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย  โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และ สนง.ประมงจังหวัดเลยได้ร่วมออกหน่วยบริการ ซึ่งมีนายนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวงและ นายเมธา ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จำนวน 50,000 ตัวมอบให้เกษตรกร มีผู้รับบริการจำนวน 80 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ