ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุนิติจิรวงศ์ สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย นายสายัน อาสาวัง ประมงอำเภอวังสะพุง นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ นายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่ นางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลยทุกคน เข้าร่วมการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ ของเดือนกรกฎาคม ให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการและการปฏิบัติงานของจังหวัดเลย และกรมประมงให้ในที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   89   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  88  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  78  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...  75  โครงการ สนับสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...  73  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   65  ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri map   64  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพื้นที่อำเภอนาด...  60  เข้าร่วมโครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล...  59  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ