โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561 

ข่าวและกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-25  |   ข่าววันที่: 2018-01-25 |  อ่าน: 413 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 240 คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว.. (1,839)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,383) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (871) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (824) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (807) รัชกาลที่ 10.. (797) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (743) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (729) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (715) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (680) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (557) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (507) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (475) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (452) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (413) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (413) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (400) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (390) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (372) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (368)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000