โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7/2565 วันที่  26 เมษายน 2565  นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นายเทียรชัย ซินโซ  ประมงอำเภอเอราวัณ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอำเภอผาขาว ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7/2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย นำพันธุ์ปลากินพืช  จำนวน 50 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย เพื่อปล่อยลงสู่สระน้ำภายในบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย บ้านห้วยกาบเปลือย  และมอบให้แก่ผู้นำชุมชน ตำบลโนนป่าซางอำเภอผาขาว  ไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน  และสำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมออกบริการคลินิกประมงให้คำปรึกษาและมอบเอกสารทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย โดยมีนายนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   214   โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   160  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   135  โครงการเกษตรอินทรีย์   84  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   75  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   69  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   58  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  58  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ