โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๕ วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวกมล โอษฐสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ออกพื้นที่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่แหล่งน้ำชุนชนและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๕ โดยเกษตรกรในพื้นที่ 6 หมู่บ้านของตำบลเชียงคาน จำนวน 60 ราย แต่ละรายได้รับพันธุ์ปลากินพืช รายละ 1,400 ตัว อาหาร 1 กระสอบ และแหล่งโดยชุมชนจำนวน 4 แห่ง  คณะกรรมการแหล่งน้ำได้เตรียมจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลา เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของปลา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายประมง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนจะได้นำผลผลิตไปใช้ในชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   189   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  133  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   105  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  87  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้าง...  86  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   81  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  73  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  68  เปิดตลาด Fisherman Market @ Loei   63  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ