ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นายสุนิติ จีรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเทียนชัย ชินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ผู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ จำนวน ๒ ราย พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงในบ่อดิน จำนวน ๑ ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   237   ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   93  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   88  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  86  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  77  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...  73  โครงการ สนับสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...  69  ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri map   63  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   63  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพื้นที่อำเภอนาด...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ