เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่... สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่... สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเลย ร่วมกับนายสายัน อาสาวัง ประมงอำเภอวังสะพุง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอำเภอนาแห้ว ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย นำพันธุ์ปลากินพืช  จำนวน 50 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย เพื่อปล่อยลงสระน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในวัดภูกรงไก่ธรรมราม และมอบแก่ผู้นำชุมชน ตำบลเหล่ากอหก ไปปล่อยในแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน  และสำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมออกบริการคลินิกประมงให้คำปรึกษาและมอบเอกสารทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดภูกรงไก่ธรรมราม หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    381   ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   130  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  98  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  86  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย   81  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ป...  80  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   75  เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อน...  73  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ