โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย(งบ กปร)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย(งบ กปร) วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัด ร่วมกับ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มยริหารจัดการด้านการประมงและนายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย(งบ กปร) เกษตรกรจำนวน 40 ราย ในพื้นที่บ้านนาเบี้ย ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย ประกอบด้วย พันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน อาหารเม็ด และปูนขาว พร้องทั้งนำพันธ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    196  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    157  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ