วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านหนองแวงคำ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านหนองแวงคำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |   ข่าววันที่: 2021-02-18 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านหนองแวงคำ ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำหนองคำเหมือนก้าว หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวงคำ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี จำนวน 50,000 ตัว โดยมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติด้วย และในเวลา 14.00 น. นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินงานตามโครงการขยายผลโครงการพระราชดําริฯ โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต เป็นพันธุ์ปลานิลซึ่งไดรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี จำนวน 5,000 ตัวให้กับโรงเรียนบ้านบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมให้คำแนะนำการจับผลผลิตในแหล่งน้ำที่ได้ขนาดเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โดยมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติด้วย

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (962) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (845) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (756) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (742) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (727)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6