จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง สัตว์น้ำจืด ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง สัตว์น้ำจืด ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-17  |   ข่าววันที่: 2021-02-16 |  อ่าน: 150 ครั้ง
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง (สัตว์น้ำจืด) ประจำปี 2564 หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำและลดต้น ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลอุทัยสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 10 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 รายแ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,014) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (856) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6