วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีแผนปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีแผนปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-12-04 |  อ่าน: 114 ครั้ง
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีแผนปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์(ขอนแก่น) ร่วมกับ การไฟฟ้าภายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เขื่อนอุบลรัตน์) จัดประชุมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสานต่อนโยบายอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) ด้านการบริหารจัดการประมงบนพื้นฐานทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมองค์กรละ 2 คนรวมทั้งหมด 46 คน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เสร็จแล้วเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประเภทแปรรูปสัตว์น้ำ ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำประเภทปลาส้มตัว ปลาสวายแดดเดียว ปลาส้มสายเดี่ยว ส้มไข่ปลาและอื่นๆ ด้วยระบบการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,009) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (984) ประวัติความเป็นมา.. (972) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (847) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6