วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-11  |   ข่าววันที่: 2020-11-11 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมบูรณาการ กับนายปิฎก อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง พร้มเจ้าหน้าที่ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปํญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ(คทช) ปี 2564

2.สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา

3.คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ(คทช) จำนวน 15 ราย

และในเวลา 13.00 น. ติดตามแยี่ยมเกษตรกรที่เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร ปี 2563 โดยได้สุ่มตรวจผลผลิตที่ยังเลี้ยงอยู่เพื่อรอจำหน่ายดังนี้

1.นางแก้ว โยธาคง เลี้ยงกบในกระชังบก ผลผลิตรวมประมาณ 95 กิโลกรัม คงเหลือกบ 50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท รายได้ 5,000 บาท

2.นางดวงใจ น้อยฉิม เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ผลผลิตรวม 100 กิโลกรัม คงเหลือผลผลิต 50 กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 60 บาท รายได้ 3,000 บาท

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,010) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (989) ประวัติความเป็นมา.. (978) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (849) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (759) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (745) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (735)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6