วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-06  |   ข่าววันที่: 2020-11-06 |  อ่าน: 133 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานปกครองอำเภอโนนสังโดย นายมนิตย์ โสเก่าข่า ปลัดป้องกันพร้อมทีมชุดสมาชิกกองอาสาดินแดน(อส)ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ออกตรวจปราบปรามผู้ฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(ตามที่ได้รับแจ้ง) ในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลโนนสัง,เขตอนุรักษ์บ้านหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือพบมีการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยมีการติดตั้งเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 2 ปาก สอบถามไม่มีบุคคลใดแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการตรวจยึด รื้อถอน ส่งพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการใช้เครื่องมือโพงพางทำการประมง มีความผิดตามมาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ ซึ่งการใช้เครื่องมือทำการประมงตาม (2) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสำหรับดักสัตว์น้ำ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันมีโทษตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (966) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (846) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (757) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (743) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (730)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6