วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-02  |   ข่าววันที่: 2020-10-30 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยด้านการประมง (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการประมง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ในพื้นที่โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี หมู่ 8 บ้านนาสมหวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยด้านการประมง (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการประมง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ในพื้นที่โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี หมู่ 8 บ้านนาสมหวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (993) ประวัติความเป็นมา.. (987) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (853) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (766) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (747) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6