วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-18  |   ข่าววันที่: 2020-10-15 |  อ่าน: 242 ครั้ง
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอโนนสัง ดังนี้

1. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง ต.โคกใหญ่ อำเภอโนนสัง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด และระดับเขต ประจำปี 2563

2. ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพปัจจุบันของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ติดตามตรวจเยี่ยม และมอบเอกสารความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายนางสาวสุมาลี สุปัญญา ชึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน การเลี้ยงกบในกระชัง และการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

และในเวลา 15.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการด้านการประมงภายในเขื่อนอุบลรัตน์ แก่นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (961) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (845) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (756) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (742) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (727)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6