วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-09  |   ข่าววันที่: 2020-09-03 |  อ่าน: 158 ครั้ง
 

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

1.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

2.ผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ AIC

3.การดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์/GAP จังหวัดหนองบัวลำภู และมาตรการจำกัดการใช้สารพาราคอตไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส จังหวัดหนองบัวลำภู

4.ผลการดำเนินงาน Agri-map และธนาคารปุ๋ย 5.แนวทางการดำเนินงานด้านข้าว

6.แนวทางการดำเนินงานด้านเกษตรผสมผสาน 7.แนวทางการดำเนินงานการเลี้ยงโค

8.แนวทางดำเนินงานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 9.แนวทางการดำเนินงานด้านตลาดขายสินค้าเกษตร

10.การบริหารจัดการน้ำ

11.แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดล

12.พิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับปรับปรุงปี 63)

โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (993) ประวัติความเป็นมา.. (987) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (853) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (767) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (747) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6