วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-16  |   ข่าววันที่: 2020-07-13 |  อ่าน: 380 ครั้ง
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกรมาสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีเกษตรกรเสียชีวิตและทายาทเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อรับเยียวยาเกษตรกร(เงินยังไม่โอนเข้าบัญชี) และดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแล้ว

ในเวลา 13.00 น. ปฎิบัติงานตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเกษตรเพื่อรับปัจจัยการผลิต(ปลากินพืช)ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ด้านประมง)จำนวน 3 รายโดยแนะนำสร้างอาหารธรรมชาติให้ทำคอกปุ๋ยหมักในบ่อปลา,ร่องสวนและเตรียมคอกกระชังอนุบาล

และเวลา 20.00 - 23.00 น.ประมงอำเภอโนนสังร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ออกตรวจตราและควบคุมทำการประมงอ่างเก็น้ำเชื่อนอุบลรัตน์บริเวณในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือถึงลำพอง บ.โนนสว่าง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (981) ประวัติความเป็นมา.. (959) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (843) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (756) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (742) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (727)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6