จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |   ข่าววันที่: 2020-05-13 |  อ่าน: 211 ครั้ง
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำได้เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สนับสนุนการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ ช่วยเสริมอาชีพของราษฎรให้มีรายได้จากการทำประมง เป็นสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อน ช่วยพื้นที่อุทยานฯ ให้เกิดความชุ่มชื้น เป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า บรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ซึ่งตัวเขื่อนมีความกว้าง 8.0 เมตร ยาว 215 เมตร สูง 18.00 เมตร ขนาดความจุอ่างเก็บน้ำ 20.80 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่อ่างฯ 3,677 ไร่ ลักษณะพื้นน้ำใต้อ่างเก็บน้ำประกอบไปด้วยต้นไม้ กิ่งไม้ที่น้ำท่วมขัง /มีความเหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ แหล่งหลบซ่อนของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากศัตรูตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งหลบซ่อนของลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นอย่างดี เมื่อเจริญเจริญเติบโต ประชาชนสามารถจับไปบริโภคหรือจำหน่ายเป็นรายได้ พร้อมทั้งมีการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสงวนไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์บริเวณหน้าสันเขื่อนพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (993) ประวัติความเป็นมา.. (987) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (853) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (767) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (747) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6