วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูและนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูและนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |   ข่าววันที่: 2020-05-06 |  อ่าน: 207 ครั้ง
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูและนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง มอบกล้องส่องทางไกลให้กับผู้ใหญ่บ้านโคกใหญ่และทีมงานเนื่องในโอกาสเป็นทีมงานที่เข้มแข็งในการดูแลเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์บริเวณบ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง ดูแลสัตว์น้ำทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อสงวนไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในฤดูฝนที่จะมาถึงและในรอบเดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ลักลอบจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์ฯ มารับการพิจารณาโทษตามกฎ กติกาของชุมชน จำนวน 2 ราย /เสร็จแล้วตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านโนนปอแดง ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐาน อย.และรางวัลมากมาย ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดได้แก่ ไส้อั่วปลา และไส้กรอกปลา

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,015) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (856) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6