วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |   ข่าววันที่: 2020-04-23 |  อ่าน: 160 ครั้ง
 

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกับนางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรม"ผู้นำต้องทำก่อน" Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในการนี้นายจรูญ วิระยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหาประธานดำเนินกิจกรรม ชวนชาวสุวรรณคูหาปลูกผักสวนครัว สู้วิกฤต COVID-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรสตรี ผู้นำ อช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพักนายอำเภอสุวรรณคูหา และที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,014) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (856) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6