วันที่15 เมษายน 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่15 เมษายน 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-17  |   ข่าววันที่: 2020-04-15 |  อ่าน: 125 ครั้ง
 

วันที่15 เมษายน 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานฯโดยนายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง และผอ.สำนักคุมประพฤติจังหวัดฯ พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.โคกใหญ่ กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ออกติดตามให้กำลังใจ และชี้แจงแนวอำเภอโนนสัง หลังจากนั้นได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักกันตัวตามมาตรการฯ จำนวน 5 ราย จากการติดตามพบว่าผู้เดินทางกลับจากต่างพื้นที่ และจนท.ผู้ปฏิบัติในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ มีขวัญกำลังใจดีและร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดียิ่ง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (981) ประวัติความเป็นมา.. (960) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (844) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (756) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (742) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (727)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6