วันที่ 1 เมษายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-02  |   ข่าววันที่: 2020-04-01 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายอำเภอโนนสัง พัฒนาการอำเภอโนนสัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อ Covid-19 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจชุมชนและติดตามตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาในเขตตำบลนิคมพัฒนา เพื่อนำความห่วงใยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมาให้กำลังใจ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนกับบุคคลในครอบครัวและคนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จำนวน 4 หมู่บ้าน บุคคลเป้าหมาย 9 ราย (กลับจากต่างจังหวัด 8 รายและกลับจากต่างประเทศ 1 ราย) ซึ่ง ผู้ใหญ่บ้านและคุณหมอได้แนะนำการปฏิบัติตัวแล้ว

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,015) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (856) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6