29 มีนาคม 2563 เวลา 20.20 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าได้ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

29 มีนาคม 2563 เวลา 20.20 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าได้ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-02  |   ข่าววันที่: 2020-04-29 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 

29 มีนาคม 2563 เวลา 20.20 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าได้ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง ได้เชิญตัวผู้ลักลอบจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มาเจรจาความและดำเนินการตามกฎกติกาของชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนทั่วไป ในนามของหน่วยงานกรมประมงขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านโคกใหญ่ และทีมงานอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำมากๆ ที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นต้นทุนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์วางไข่ในฤดูฝนต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (981) ประวัติความเป็นมา.. (960) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (844) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (756) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (742) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (727)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6