วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ณ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ณ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-19  |   ข่าววันที่: 2018-07-18 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์,และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ณ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีกิจกรรมร่วมบริการ โดยการมอบพันธุ์ปลาจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี 
และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,116)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (858) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (719) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (689) โครงการประมงอาสา.. (641) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (617) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (613) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (608) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (606) ประวัติความเป็นมา.. (572) งานควบคุมการประมง.. (527) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (523) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (501) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (494) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (488) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (454) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (448) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (409) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (346) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (323)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6