วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) จัดอบรมโครงการสานเสวนาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๑

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) จัดอบรมโครงการสานเสวนาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๑ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-19  |   ข่าววันที่: 2018-07-18 |  อ่าน: 251 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) จัดอบรมโครงการสานเสวนาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๑ และมีนายกฤษฎา คำประชม เจ้าพนักงานประมงจากหน่วยป้องกันและปราบปรามฯ (เขื่อนลำปาว) ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และในเวลา ๑๑.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาบ้านห้วยบง กลุ่ม ๓ ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) จัดอบรมโครงการสานเสวนาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๑ และมีนายกฤษฎา คำประชม เจ้าพนักงานประมงจากหน่วยป้องกันและปราบปรามฯ (เขื่อนลำปาว) ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และในเวลา ๑๑.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาบ้านห้วยบง กลุ่ม ๓ ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,282)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,225) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (944) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (860) โครงการประมงอาสา.. (836) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (765) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (760) ประวัติความเป็นมา.. (720) งานควบคุมการประมง.. (716) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (708) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (687) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (675) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (631) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (626) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (584) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (563) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (538) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (455) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (436) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6