วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ดังนี้

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ดังนี้..คลิก

วันที่ 12 มกราคม 2566

นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนน สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ดังนี้
1.มอบใบจดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มแปรรูปปลาบ้านตาดไฮ 
2.นัดหมายติดตามและเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อประชุมจัดทำงบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง(ด้านแปรรูปสัตว์น้ำ)ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 17 มกราคม 2566

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้าน... จำนวนผู้อ่าน 364  วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัพิบัติ(กชภอ.) ครั้งที่ 2/2566 อำเภอหนองบัวลำภู ณ อบต.บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะ... จำนวนผู้อ่าน 295 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี ... จำนวนผู้อ่าน 258 วันที่ 27 ธันวาคม 25 65 เวลา 09.30 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หก.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2565  วันที่ 27 ธันวาคม 25 65 เวลา 09.30 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หก.พัฒนาและส่งเสร... จำนวนผู้อ่าน 245 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานคัดเลือกเกษตรกร และตรวจสอบบ่อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานคัด... จำนวนผู้อ่าน 236 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอโนนสัง ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยายอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ เกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) พ.ศ. 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสำนักงาน... จำนวนผู้อ่าน 225 วันที่ 14 มกราคม 2566 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกิจกรรมชาวหนองบัวลำภูสวมใส่ผ้าไทยใส่บาตรทุกวันพระ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 1 รอบ ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกิจก... จำนวนผู้อ่าน 223 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมด้านการประมงของโรงเรียนบ้านต่างแคน และโรงเรียนบ้านวังหินซา อำเภอสุวรรณคูหา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามคว... จำนวนผู้อ่าน 204 วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมรับมอบนโยบ... จำนวนผู้อ่าน 178 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566       นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอนาวัง นายธีระศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ร่วมจัดนิทรรศการชุดเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ในงานมหกรรมกีฬาดีที่นาวังและเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566       นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง รับผิดชอบงานด้า... จำนวนผู้อ่าน 170


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

  รายละเอียด เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6    email  nongbuafpo@gmail.com  โทรศัพท์ 042378471  FAX 042378471  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6