วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับอภิโชค ไชยรส ประธานและคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านท่าลาด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดคือ ปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและลงกร่ำสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเร่งให้จัดชื้อเครื่องมือประมงตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องทำการประมงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านท่าลาด หมู่4 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับอภิโชค ไชยรส ประธานและคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านท่าลาด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดคือ ปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและลงกร่ำสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเร่งให้จัดชื้อเครื่องมือประมงตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องทำการประมงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านท่าลาด หมู่4 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับอภิโชค ไชยรส ประธานและคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านท่าลาด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดคือ ปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและลงกร่ำสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเร่งให้จัดชื้อเครื่องมือประมงตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องทำการประมงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านท่าลาด หมู่4 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้...  201   วันที่ 12 มกราคม 2566 ประมงอำเภอโนนสัง สังลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มแปรรูปปลาบ้าน...  198  วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานคัด...  174  วันที่ 14 มกราคม 2566 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกิจก...  171  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับคณะกรรมก...  170  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมประจำเดื...  163  9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. จังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัว...  160  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบั...  155  วันที่ 2 พฤษจิกายน 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบ้วลำภู ร่วมประชุมปร...  149  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่ว...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ