วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ได้รับแจ้งจากเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ มีสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงตายจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหาแนวทางแก้ไข เบื้องต้นให้คำแนะนำเกษตรกรตักปลาที่ตายออก เพิ่มออกซิเจนให้น้ำ เฝ้าสังเกตุอาการเพื่อติดตามแก้ไขต่อไป ณ บ้านสนามชัย หมู่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ได้รับแจ้งจากเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ มีสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงตายจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหาแนวทางแก้ไข เบื้องต้นให้คำแนะนำเกษตรกรตักปลาที่ตายออก เพิ่มออกซิเจนให้น้ำ เฝ้าสังเกตุอาการเพื่อติดตามแก้ไขต่อไป ณ บ้านสนามชัย หมู่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ได้รับแจ้งจากเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ มีสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงตายจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหาแนวทางแก้ไข เบื้องต้นให้คำแนะนำเกษตรกรตักปลาที่ตายออก เพิ่มออกซิเจนให้น้ำ เฝ้าสังเกตุอาการเพื่อติดตามแก้ไขต่อไป ณ บ้านสนามชัย หมู่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  390   วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  289  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  273  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  240  วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และนายเมธา ตาล...  224  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  222  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  219  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  184  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง   179  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมประชุมประ...  176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ