วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ประชุมร่วมกับนายชัยยันต์ รัตนวงษ์ ประธานและคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดคือ ปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและลงกร่ำสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเร่งให้จัดชื้อเครื่องมือประมงตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องทำการประมงตามวงเงินที่โอนให้งวดแรกจำนวน 60,000 บาท โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านหนองเหมือดแอ่ ม.14 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ประชุมร่วมกับนายชัยยันต์ รัตนวงษ์ ประธานและคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดคือ ปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและลงกร่ำสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเร่งให้จัดชื้อเครื่องมือประมงตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องทำการประมงตามวงเงินที่โอนให้งวดแรกจำนวน 60,000 บาท โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านหนองเหมือดแอ่ ม.14 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ประชุมร่วมกับนายชัยยันต์ รัตนวงษ์ ประธานและคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดคือ ปักแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและลงกร่ำสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเร่งให้จัดชื้อเครื่องมือประมงตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องทำการประมงตามวงเงินที่โอนให้งวดแรกจำนวน 60,000 บาท โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านหนองเหมือดแอ่ ม.14 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  390   วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  289  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  273  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  240  วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และนายเมธา ตาล...  224  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  222  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  219  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  184  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง   179  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมประชุมประ...  176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ