วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอนากลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอนากลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2565  วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
     เวลา 09.00 น. นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอนากลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
   ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
       1.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 (ฤดูน้ำแดง) 
       2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่
       ณ หอประชุมอำเภอนากลาง (หลังใหม่) อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลางเป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  390   วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  303  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  267  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น - 12.00 น. นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย เข...  247  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ...  238  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ปฏิบัติงานติดตามและทบทวน...  197  วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ศรีคูณ ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปลาตะเพียนข...  190  วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบห...  187  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู แล...  185  วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้...  182


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ