วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง สำรวจเก็บข้อมูลสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง สำรวจเก็บข้อมูลสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
   นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง  ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นข้อมูลด้านการประมงในการพัฒนาด้านการประมงในจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  391   วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  303  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  268  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น - 12.00 น. นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย เข...  248  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ...  240  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ปฏิบัติงานติดตามและทบทวน...  198  วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบห...  191  วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ศรีคูณ ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปลาตะเพียนข...  190  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู แล...  186  วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้...  183


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ