วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัด ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)และออกหน่วย พอ.สว. ณ. โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัด ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)และออกหน่วย พอ.สว. ณ. โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัด มอบหมายให้นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์พร้อมด้วย นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสังและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)และออกหน่วย พอ.สว. ณ. โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง ดังนี้

1.ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านประมงพร้อมแจกเอกสารคู่มือวิชาการด้านประมงแก่เกษตรกร

2.สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่(mobile hatchery)แก่เกษตรกร

3.มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อปล่อยแหล่งน้ำในพื้นที่ 14 หมู่บ้านจำนวน 50,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  418   วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  325  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  325  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  277  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  263  วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และนายเมธา ตาล...  248  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  243  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  235  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  225  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามการดำเนิ...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ