วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ออกตรวจตราควบคุมการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เขตท้องที่ลำน้ำพอง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ออกตรวจตราควบคุมการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เขตท้องที่ลำน้ำพอง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-30  |   ข่าววันที่: 2021-08-27 |  อ่าน: 39 ครั้ง
 

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ออกตรวจตราควบคุมการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เขตท้องที่ลำน้ำพอง บ้านโนนสว่าง ถึงบริเวณตำบลทรายทอง และในเขตท้องที่ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง พบผู้ทำการประมงเรือหางยาวประมาณ 3 ลำโดยใช้แหที่มีความยาวเกิน 3 เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมง ที่ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนฯ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เมื่อผู้กระทำผิดพบเรือเจ้าหน้าที่ได้หลบหนีการจับกุมทิ้งของกลางไว้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ประมาณ 100 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปล่อยปลาสร้อยขาวซึ่งยังมีชีวิตอยู่ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,014) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (856) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6