วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ออกตรวจควบคุมทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่และวางไข่ (ฤดูน้ำแดง) รอบเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองเหมือดแอ่และลำพองอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ออกตรวจควบคุมทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่และวางไข่ (ฤดูน้ำแดง) รอบเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองเหมือดแอ่และลำพองอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-30  |   ข่าววันที่: 2021-08-26 |  อ่าน: 41 ครั้ง
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายชัยยันต์ รัตนวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 นายวีรวงษ์ จันทร์ขาว ผู้ใหญ่บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5 และชุดเฉพาะกิจควบคุมน้ำแดง ออกตรวจควบคุมทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่และวางไข่ (ฤดูน้ำแดง) รอบเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองเหมือดแอ่และลำพองอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบมีการวางข่าย (ด่าง) ดักปลาจำนวนมากโดยไม่พบใครแสดงตัวเป็นเจ้าของซึ่งมีความผิดตาม พรก.ประมง 2558 มาตรา 70 จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและรื้อถอน ข่าย (ด่าง) จำนวน 50 ผืน และลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,010) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (989) ประวัติความเป็นมา.. (978) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (849) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (759) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (745) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (735)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6