วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 ดำเนินการประเมินความรู้ของเกษตรกรและสอบถามข้อมูลรายได้ของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2564)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 ดำเนินการประเมินความรู้ของเกษตรกรและสอบถามข้อมูลรายได้ของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2564)  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-25  |   ข่าววันที่: 2021-08-24 |  อ่าน: 130 ครั้ง
 

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564  นางสาวมลฤดี  ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ดำเนินการประเมินความรู้ของเกษตรกรและสอบถามข้อมูลรายได้ของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2564) และร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ส่งมอบปัจจัยการผลิต (อาหารเม็ดสำเร็จรูป ปุ๋ยขี้ไก่และปูนขาว) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri  map ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบล กุดสะเทียน และหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (994) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (855) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6