วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 (ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 (ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-23  |   ข่าววันที่: 2021-08-23 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 (ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทั้งแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด และแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564) พร้อมทั้ง ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,011) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (993) ประวัติความเป็นมา.. (986) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (853) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (766) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (747) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6