วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยในปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยในปีงบประมาณ 2565  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-20  |   ข่าววันที่: 2021-08-18 |  อ่าน: 70 ครั้ง
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยในปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติงานในเขตพระราชฐาน ด้านการประมง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,010) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (989) ประวัติความเป็นมา.. (978) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (849) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (759) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (745) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (735)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6