วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 พื้นอำเภอนาวัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 พื้นอำเภอนาวัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-11  |   ข่าววันที่: 2021-08-11 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 พื้นอำเภอนาวัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 19 คน และพื้นที่อำเภอนากลาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ ตำบลกุดดินจี่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะครู เข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 คน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,008) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (983) ประวัติความเป็นมา.. (968) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (854) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (847) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (844) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (732)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6