วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฎิบัติงานตามภารกิจของอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฎิบัติงานตามภารกิจของอำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |   ข่าววันที่: 2021-08-04 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ปฎิบัติงานตามภารกิจของอำเภอโนนสัง ดังนี้

1.ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านโดย นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธาน

2.ประชุมคณะกรรมการ การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านโรคระบาดลัมปีสกิน (กชภอ.ครั้งที่1)

3.ตรวจเยี่ยมเวรด่านตรวจ/จุดสกัดโควิด19 เทศบาลตำบลบ้านค้อตามคำสั่ง 510/2564 ลว29 ก.ค.64

และในเวลา 13.00 น. ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ส่งมอบปัจจัยการผลิต (พันธ์ปลาตะเพียน ) แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 (Zoning by Agri map) จำนวน 20 ราย ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,427)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,008) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (983) ประวัติความเป็นมา.. (967) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (854) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (847) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (843) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (732)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6