วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่ากลุ่มชาวบ้านทำการประมงโดยใช้ข่ายล้อมกางกั้นปิดห้วท้ายลำคลองแล้วหว่านแหแบบประดาจำนวน 8-10 คน

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่ากลุ่มชาวบ้านทำการประมงโดยใช้ข่ายล้อมกางกั้นปิดห้วท้ายลำคลองแล้วหว่านแหแบบประดาจำนวน 8-10 คน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-07-31 |  อ่าน: 69 ครั้ง
 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ได้รับแจ้งว่ากลุ่มชาวบ้านทำการประมงโดยใช้ข่ายล้อมกางกั้นปิดห้วท้ายลำคลองแล้วหว่านแหแบบประดาจำนวน 8-10 คน บริเวณลำคลองข้างผนังชลประทานบ้านโนนสงเปือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จึงได้เข้าไปกล่าวตักเตือนและให้หยุดทำการประมงพร้อมรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าวทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การห้ามจับปลาในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่่อนและบทกำหนดโทษให้ทราบ ตาม พรก.ประมง 2558 ให้ทราบต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,010) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (986) ประวัติความเป็นมา.. (975) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (849) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6