วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมตรวจผลการดำเนินการขุดบ่อและสำรวจระดับในบ่อพร้อมให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่รับปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมตรวจผลการดำเนินการขุดบ่อและสำรวจระดับในบ่อพร้อมให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่รับปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอโนนสัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-22  |   ข่าววันที่: 2021-07-21 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง ร่วมตรวจผลการดำเนินการขุดบ่อและสำรวจระดับในบ่อพร้อมให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่รับปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอโนนสัง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (965) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (845) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (756) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (742) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (730)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6