สำรวจบริเวณปากลำน้ำพองและลำพะเนียงซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อร่วมวางแผนการควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน (กำหนดระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 64

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

สำรวจบริเวณปากลำน้ำพองและลำพะเนียงซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อร่วมวางแผนการควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน (กำหนดระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 64 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-31  |   ข่าววันที่: 2021-05-31 |  อ่าน: 251 ครั้ง
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงและ จนท.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเขตตำบลโนนเมือง อ.โนนสัง สำรวจบริเวณปากลำน้ำพองและลำพะเนียงซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อร่วมวางแผนการควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน (กำหนดระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 64 ในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ทุกแห่งในเขตท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู) และกำหนดจุดที่ตั้งชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงในห้วงวันเวลาดังกล่าว จากข้อมูลของการไฟฟ้าฯ เขื่อนอุบลรัตน์ข้อมูล ณ 30/5/64 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ จำนวน 910 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37 % ของความจุอ่าง ซึ่งเมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปี 2563 มีปริมาณน้ำเพียง 332 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14% ของความจุอ่าง ปัญหาการทำการประมงในช่วงนี้ ได้แก่ การลักลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องประมงยอขันช่อประกอบอวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ในลำน้ำทั้งสองแห่ง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู /สนง.ประมงอำเภอโนนสัง และผู้นำชุมชุมและอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายประมงให้พี่น้องชาวประมงได้รับทราบและคอยตรวจตราควบคุมการประมงอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการตรวจตราการทำการประมงพบการทำการประมงยอขันช่อประกอบอวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ซึ่งมีความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 63 บทกำหนดโทษตามมาตรา 143 ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาท ถึงหนึ่งล้านบาท และต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ําให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติหรือชดใช้ค่าใช้จ่าย จึงได้ทำการตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยอขันช่อขนาดประมาณ ก*ย 9*9 เมตร 2 ปากและอวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ความยาวประมาณ 50 เมตร จำนวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ ประมาณ 10 กก. และผู้ต้องหา 1 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,428)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,009) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (984) ประวัติความเป็นมา.. (971) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (847) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (758) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (744) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (733)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6