วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อยอดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อยอดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-25  |   ข่าววันที่: 2021-05-25 |  อ่าน: 290 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อยอดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ บริเวณแหล่งน้ำห้วยอีด๋อน บ้านพุทไธสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี จำนวน 150,000 ตัว

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (966) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (846) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (757) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (743) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (730)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6