รับแจ้งเกษตรกรให้เข้าตรวจสอบสาเหตุการตายปลาดุกของเกษตรเลี้ยงในบ่อดินขนาด 0.5 ไร่

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

รับแจ้งเกษตรกรให้เข้าตรวจสอบสาเหตุการตายปลาดุกของเกษตรเลี้ยงในบ่อดินขนาด 0.5 ไร่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-20  |   ข่าววันที่: 2021-05-20 |  อ่าน: 174 ครั้ง
 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำอำเภอโนนสัง ได้รับแจ้งเกษตรกรให้เข้าตรวจสอบสาเหตุการตายปลาดุกของเกษตรเลี้ยงในบ่อดินขนาด 0.5 ไร่ จำนวน 3 บ่อ อัตราการปล่อยปลาบ่อละ 10,000 ต้ว

ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ประมาณการจำนวนปลาตาย 1,000-2,000 ตัว

จากการเข้าตรวจสอบเกิดจากสาเหตุและวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้

1.ปล่อยในอัตราหนาแน่นเกินไปได้แนะนำปล่อยในอัตราที่เหมาะสม

2.ปลามีบาดแผลตามลำตัวแนะนำให้ใช้ปูนขาวและเกลือละลายน้ำแล้วสาดลงในบ่อตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

3.เปลี่ยนถ่ายน้ำและลดปริมาณการให้อาหารน้อยลง

จำนวน 3 บ่อ อัตราการปล่อยปลาบ่อละ 10,000 ต้ว

ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ประมาณการจำนวนปลาตาย 1,000-2,000 ตัว

จากการเข้าตรวจสอบเกิดจากสาเหตุและวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้

1.ปล่อยในอัตราหนาแน่นเกินไปได้แนะนำปล่อยในอัตราที่เหมาะสม

2.ปลามีบาดแผลตามลำตัวแนะนำให้ใช้ปูนขาวและเกลือละลายน้ำแล้วสาดลงในบ่อตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

3.เปลี่ยนถ่ายน้ำและลดปริมาณการให้อาหารน้อยลง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,015) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (995) ประวัติความเป็นมา.. (992) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (858) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (856) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (848) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (768) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (748) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6