ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2561

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |   ข่าววันที่: 2018-02-22 |  อ่าน: 189 ครั้ง
 

    โครงการฝึกอบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ๒ ม.๑๘ บ.โคกป่าจิก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี นางสุภาณีย์  เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วย น.ส.อรทัย  ภูริวัฒนพงศ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมกับ นางบุปผา  จำรูญ  ประมงอำเภอปราสาท และนายภาภินัย  ขาวดี เจ้าพนักงานประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ โดยประกอบอาหารจำนวน 3 เมนู คือ ปลายอสมุนไพร,ปลาดุกแดดเดียว และ เกี๊ยวปลาทอด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (679)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (679) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (552) โครงการธนาคารผลผลิต.. (489) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (487) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (486) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (484) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (461) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (454) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (447) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (437) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (437) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (420) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (416) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (416) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (410) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (399) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (398) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (388) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (384)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000